Vi söker personer med OCD till behandlingsstudie

Vi söker dig som vill vara med i en studie som jämför internetbaserad KBT med “vanlig” KBT vid tvångssyndrom. Läs mer på: http://web.internetpsykiatri.se/behandling/tvangssyndrom/