New grant!

We are very happy to announce that the Swedish research council for health, working life and welfare (Forte) has awarded Volen Ivanov with a grant of 3 100 000 SEK for the project ”Joining Forces: A coordinated multidisciplinary approach to evidence-based care for hoarding disorder in the community”. We look forward to continue developing treatments for hoarding disorder by coordinating the efforts of mental health care and the social services in Stockholm.

Ny studie: Olfactory reference syndrome

Är du rädd för att andra tycker du luktar illa?

Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen?

I sådana fall kan det vara så att du lider av olfactory reference syndrome (ORS). En person med ORS besväras av återkommande och påträngande tankar om att något är fel med den egna lukten, trots försäkringar från andra om att så inte är fallet. Ofta försöker man dölja eller kontrollera den egna lukten vilket upptar mycket tid.

Vi på Rück lab genomför tillsammans med Psykiatri Sydväst nu en studie där vi testar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för att minska det lidande som personer med ett starkt missnöje över den den egna lukten.

Typiska kännetecken vid ORS:

  • En stark upptagenhet om tron att man avger äcklig eller frånstötande lukt (som inte uppfattas av andra)
  • Upptagenheten kvarstår trots försäkringar att lukten inte uppfattas av andra
  • Upprepade försök att dölja upplevd lukt eller kontrollbeteenden för att inte lukta
  • Tankarna och rädslan för att lukta illa orsakar lidande och/eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

Läs mer om studien och anmäl dig på: http://internetpsykiatri.se/behandling/ors/

Largest study on hoarding symptoms

This week, our latest study on hoarding symptoms in young people was published in Plos One. In this study, we used data from the Swedish Twin Registry  on twins in 3 samples (ages 15, 18 and 20-28 years). We had access to data for more than 16 000 twins (largest sample to date) and estimated the heritability at every age and also conducted longitudinal analyses on twins with data at ages 15 and 18. Our results showed that hoarding symptoms were heritable at all ages although the heritability decreased somewhat with age. Symptoms of hoarding were also moderately stable between ages 15 and 18, and this stability was largely due to genetic factors while non-shared environmental factors had a time-specific effect.

Follow the link below to access the publication:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179541

Last stop on the trip in California

bild

Chia-Ying Chou is a postdoc in professor Carol Mathews’s research group at the University of California, San Francisco. She is also a part of the largest clinical trial on Hoarding Disorder to date. Volen got the chance to follow her work with indivudals with hoarding closely and learn some important points on treatment for hoarding. Our lab’s treamtent study for hoarding is just around the corner and we are sure that all the new insights from this trip to California will be beneficial for our coming study participants.

Thank you Carol and Chia-Ying!

Treatment for hoarding in San Francisco

mha sfdb

We at Rück Lab are in the planning stages of a treatment study on Hoarding Disorder, the first in Sweden. In preparation for this, we are meeting up with professionals in California with experience helping people with hoarding. David Bain works at the Mental Health Association of San Francisco and is also a part of a large clinical trial on group treatment for Hoarding Disorder. Dave was generous enough to share his vast experience of hoarding treatment and how it can be delivered effectively. Thank you for being so welcoming and sharing with us Dave!

Rück Lab in California

task force sa

Volen is in California this week, meeting with professionals involved in hoarding task forces and treatment of Hoarding Disorder in and around San Francisco. Below are two members of the relatively new task force in Santa Clara, Dana Girard and Mallory von Kugelgen. A fruitful discussion which led to new ideas about what a Swedish task force could focus on.

It is obvious that there is a lot to be done for people with Hoarding Disorder in Sweden, and that collaboration across organizations is key, More updates from the trip to come.

 

Rücklab on Swedish National Radio

Tomorrow, Monday,December 29th, Rücklab’s Volen Ivanov will be visiting the Swedish National Radio (Sveriges Radio, P1) to participate in the talkshow Nordegren & Epstein. Collecting and hoarding are the topics that will be discussed. Don’t forget to tune into the show at 15.05 or stream it afterwards.

Svårt att veta om det är patologiskt samlande?

Från och med i år ingår diagnosen patologiskt samlande i den diagnostiska manualen DSM-5. Många av de som stöter på patienter med diagnosen är dock ännu inte bekanta med hur diagnosen ska ställas och hur man kan kan urskilja patologiskt samlande från till exempel samlande som ingår i tvångssyndrom och autismspektrumstörning. Ett mycket användbart hjälpmedel i detta arbete är intervjuformuläret Strukturerad intervju för patologiskt samlande (SIHD) som utarbetats av Alberto Pertusa, Ashley E. Nordsletten, Lorena Fernández de la Cruz och KI:s nye professor David Mataix-Cols. Intstrumentet finns numer bland Rücklabs skattningsskalor och är fritt att användas för kliniker och forskare. Du kan läsa mer om instrumentet här.

Studie om behandling för patologiskt samlande/hoarding

Våra vänner från  Columbia University har startat en ny studie om vilken typ av behandling personer med patologiskt samlande/hoarding skulle kunna tänka sig att ta emot. Även personer med patologiskt samlande från Sverige kan delta. Läs gärna texten nedan för att se om du kan delta i studien eller tipsa gärna någon du känner om studien.

Tell us what type of treatments and services you find most acceptable for your difficulties with clutter. A Web-Based Study from Columbia Psychiatry

Do you have difficulty discarding or parting with possessions, excessive collecting, or clutter in your home? If so, you may be eligible to participate in an anonymous online survey (Columbia Psychiatry, IRB #6677) to help us better understand what kinds of treatments and services are acceptable to you. The entire study will take you approximately 30 minutes to complete. After completing the survey, you can enter for a chance to win a $100 Amazon.com gift card. Click here to take the survey.

For further information, please visit our website:

Columbia Psychiatry Hoarding Research Program http://www.columbiapsychiatry.org/hoarding/

Rücklab’s podcast on Columbia Psychiatry’s media page

Curious about hoarding? Take some time to listen to Dr. Carolyn Rodriguez from Columbia University discuss hoarding and housing with Rücklab’s Volen Ivanov here. Several other great articles, podcasts and videos on hoarding can also be found here.