Kick-off meeting for Swedish OCD Genetics project at Hesselby Slott

IMG_3002.jpg

English summary

During March 16th & 17th, clinicians and researchers from across Sweden gathered at Hesselby Slott to facilitate the launch of a big OCD genetics project. The goal is to gather DNA from 5000 Swedish pediatric and adult patients in order to gain new insights regarding the etiology of OCD and related disorders. The event was organized by Assoc. Prof. Christian Rück & Prof. David Mataix-Cols, principal investigators in the project.

Special guest Associate Professor Jim Crowley (University of North Carolina) gave an introduction to genetic research in OCD and other psychiatric disorders. Clinicians & researchers from all over Sweden also presented their work on OCD and related disorders.

thumb_IMG_4886_1024

Svenska OCD nätverksmötet 2016

16-17 mars arrangerades ett nätverksmöte för kliniker och forskare inom OCD och relaterade tillstånd. Mötet ägde rum på Hesselby Slott utanför Stockholm med docent Christian Rück och professor David Mataix-Cols som värdar.

Målet för mötet var dels att knyta nya kontakter mellan verksamma inom området och dra lärdomar av varandras arbeten. Nätverksmötet innebar också starten för en stor insamling av genetiska data för patienter med OCD och relaterade tillstånd.

Continue reading “Kick-off meeting for Swedish OCD Genetics project at Hesselby Slott”