Studie: KBT vid tvångssyndrom

Vi rekryterar just nu deltagare till en randomiserad studie som jämför internet-KBT med KBT på mottagning. I studien lottas 120 personer till en av tre behandlingar:

  • Individuell KBT på specialistmottagning (OCD-programmet Huddinge Sjukhus)
  • Internet-KBT med behandlarstöd
  • Internet-KBT utan behandlarstöd

Eftersom deltagarna lottas till en av behandlingarna ska de ha möjlighet att genomföra behandlingen oavsett vilken variant det blir. Studien är igång och vi har inkluderat hälften av deltagarna. Vi rekryterar fortlöpande under 2017.

Intresserad?

Du kan läsa mer och registrera dig här.

Efter genomförda skattningar ringer vi upp dig för fortsatt bedömning.

För läkare

Du som är verksam i Stockholms län, Uppsala län eller Södermanlands län och träffar patienter med OCD kan remittera dem till vår forskningsstudie.

Varför ska jag remittera till forskningsstudien?

  • Bedömning och behandling utan kostnad för patienten
  • Behandlingen startar inom två veckor efter det första läkarbesöket
  • Alla patienter som remitteras får en gedigen utredning av specialistläkare
  • Om patienten inte passar för studien ser vi till att den får adekvat hjälp på annat sätt

Så här skickar du remiss till studien

remiss-website