Studie: Genetik

OCD Genetik är en studie på Karolinska Institutet där vi samlar in DNA från personer som haft eller har tvångssyndrom, dysmorfofobi, tics, Tourettes syndrom, ORS, trikotillomani, dermatillomani och samlarsyndrom. Studien görs i samarbete med en rad mottagningar specialiserade på dessa tillstånd. Den som inte går på någon av de deltagande mottagningarna kan delta genom att anmäla sig på ocdgenetik.se eller tourettesgenetik.se .

Vi vill i den här studien undersöka sambandet mellan utvecklingen av ovanstående sjukdomar och genetik. Vi vet redan att ärftliga faktorer spelar en viktig roll, tillsammans med omgivningsfaktorer men vilka specifika gener som spelar in är ännu okänt.  Liknande studier på andra sjukdomar har lyckats hitta ett stort antal sådana genetiska variationer.

dna[1].jpg

Förutom att öka kunskapen kring varför dessa sjukdomar uppkommer, vill vi också se om det finns samband mellan genetisk variation och olika särdrag hos människor, t ex vilka symptom man har, hur man svarar på behandling med t ex KBT eller läkemedel. Vår målsättning är därför också att öka förståelsen för vilka människor som blir hjälpa av vilka behandlingar och i förlängningen även bidra till att bättre kunna behandla sjukdomarna.

För att delta i studien lämnar man ett saliv- eller blodprov. Ur det provet extraheras sedan DNA. Utöver DNA samlar vi även in kliniska data som t ex hur det gått i en eventuell behandling, om det förekommer andra diagnoser, när problemen började, osv. All sådan information avidentifieras.

Mer information om studien och hur deltagarnas uppgifter behandlas finns i samtyckesblanketten. (Den ser något olika ut beroende på om det riktar sig till vuxna eller barn och om det gäller blod- eller salivprov.)

Vuxen saliv
Vuxen blod
Barn saliv
Barn blod

Mer teknisk information:

  • Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Diarienummer 2014/1897-31).
  • Blod, saliv och DNA förvaras i KI biobank.
  • Du som deltagare kan närsomhelst, utan förklaring, välja att inte längre delta i studien och få sitt prov förstört.
  • Ansvarig prövare för studien är Christian Rück som leder studien tillsammans med Professor David Mataix-Cols.

Har du fått ett salivprovtagningskit?
Instruktioner finns i förpackningen. Det kan ta ett par minuter att samla ihop tillräckligt mycket saliv för att fylla röret upp till markeringen.

Instruktionsvideo (på engelska):

Vill du veta mer?
Har du frågor om studien, ditt deltagande eller vill vara med och inte fått en förfrågan? Kontakta Julia Boberg, doktorand och leg. psykolog på julia.boberg@ki.se eller 0720-02 72 83.

Andra studier
På internetpsykiatrienheten på Huddinge sjukhus i Stockholm pågår en annan genetisk studie för dig som har socialt ångestsyndrom, depression eller paniksyndrom. Om du har frågor om den, kontakta julia.boberg@ki.se.