OCD

Swedish

CY-BOCS* Ett instrument för kliniker som avser mäta svårighetsgrad av tvångssyndrom hos barn och ungdomar.

Y-BOCS* Ett instrument för kliniker som avser mäta svårighetsgrad av tvångssyndrom hos vuxna.

DOCS En självskattningsskala bestående av 20 frågor som mäter 4 symptomdimensioner av tvångssyndrom.

OCI-R* En självskattningsskala bestående av 18 frågor. Den avser mäta obehag förknippat med tvångstankar och tvångshandlingar. Utöver totalsumma kan man också räkna ut summa för sex delskalor

FAS-SR Familjeanpassningsskala för tvångssyndrom, självrapportering.

OCI-CV Swedish* Obsessive Compulsive Inventory – Child Version

OCI-CV rättning

* Används av kliniker i studien OCD genetik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s