Body Dysmorphic Disorder

Swedish

BDD-YBOCS Svensk översättning. “Gold standard” för att mäta symtombörda vid dysmorfofobi.

BDD-YBOCS A Modifierad för ungdomar.

DCQ svensk-version The Dysmorphic Concern Questionnaire: Ett självskattningsformulär bestående av 7 frågor som avser att mäta graden av dysmorfofobiska besvär.

AAI Swedish Appearance Anxiety Inventory

Checklista BDD-symptom

SPS-R Swedish Svensk version av Skin-Picking Scale Revised

English

BDD-YBOCS-Adult A 12-item semistructured clinician-rated instrument designed to rate severity of body dysmorphic disorder (BDD).

One thought on “Body Dysmorphic Disorder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s