Body Dysmorphic Disorder

Swedish

BDD-YBOCS* Svensk översättning. “Gold standard” för att mäta symtombörda vid dysmorfofobi.

BDD-YBOCS A* Modifierad för ungdomar.

DCQ svensk-version The Dysmorphic Concern Questionnaire: Ett självskattningsformulär bestående av 7 frågor som avser att mäta graden av dysmorfofobiska besvär.

AAI Swedish Appearance Anxiety Inventory

Checklista BDD-symptom

SPS-R Swedish* Svensk version av Skin-Picking Scale Revised

English

BDD-YBOCS-Adult A 12-item semistructured clinician-rated instrument designed to rate severity of body dysmorphic disorder (BDD).
* Används av kliniker i studien OCD genetik

One thought on “Body Dysmorphic Disorder

  1. hej och tack för fantastisk hemsida. Jag har använt dcq och aai i mitt patientarbete, men har svårt att hitta gränsvärden, tolkningar, har ni möjlighet att tipsa om det?
    med vänliga hälsningar

    Anne-Sofie Rosenthal, leg psykolog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s