Hoarding

Swedish

SI-R-Svensk version: Ett självskattningsformulär bestående av 26 frågor som avser mäta tre aspekter av patologiskt samlande: anskaffande, svårigheter att göra sig av med saker samt röra.

Saving Cognitions Inventory Ett självskattningsformulär bestående av 31 frågor som avser mäta olika kognitioner kopplade till tillhörigheter. Formuläret är uppdelat i delskalorna: känslomässig anknytning, kontroll, ansvar och minne.

Child Saving Inventory – föräldraversion & CSI rättningsmall Ett föräldraformulär som avser mäta förälderns upplevelse av barnets svårigheter med överdrivet anskaffande av saker, barnets svårigheter att göra sig av med dessa saker, röra i hemmet samt lidande och hinder orsakade av barnets patologiska samlande.

Hoarding Rating Scale – Interview En kort intervju för att bedöma patologiskt samlande. Kan också användas som självskattningssformulär.

HRS-SR anpassat till ungdomar

Clutter Image RatingCIR_svensk skattning* En serie bilder som hjälpa bedöma graden av saker och röra (“clutter”) i hemmet. En skattning av 4 eller högre brukar innebära att röran är i sådan omfattning en diagnosen patologiskt samlande kan komma i fråga.

SIHD Strukturerad intervju för patologiskt samlande Ett intervjuformulär innehållande frågor för att bedöma samtliga kriterier för diagnosen patologiskt samlande och dess två specifikatorer. Intervjuformuläret innehåller också avsnitt om differentialdiagnostik och riskbedömning.

ADL-S Allmän daglig livsföring för samlarsyndrom Ett skattningsformulär bestående av 15 frågor som avser mäta effekterna av belamringen på möjligheten att utföra vardagsaktiviteter.

HEI Hemmiljö index Ett självskattningsformulär bestående av 15 frågor som avser mäta potentiella problem som kan uppstå i hemmet på grund av belamring.

English

Structured Interview for Hoarding Disorder (SIHD) V2

Clutter Image Rating

Saving Inventory-Revised

Hoarding Rating Scale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s