Studie: Hälsoångest

Anmälan är nu stängd för denna studie då vi redan fått in tillräckligt med anmälningar. På www.stodochegenvard.se kommer framtida studier att läggas upp.

Är du nyfiken på att gå en mer omfattande internetbehandling med regelbundet stöd av en behandlare kan du läsa mer och göra anmälan till Internetpsykiatri: www.internetpsykiatri.se

Oroar du dig väldigt mycket över din hälsa?

Vill du på egen hand jobba med ett digitalt verktyg för att hitta sätt att hantera den här oron?

Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som besväras av hälsoångest. 

Med hälsoångest menas: 

  • En stark och ihållande rädsla för att vara eller bli allvarligt sjuk
  • Rädslan är överdriven i förhållande till den verkliga risken och medför stort lidande eller begräsning i vardagen
  • Rädslan leder till olika strategier såsom att söka information om sjukdomar, kontroll av kroppen eller undvikanden av aktiviteter.

Studien pågår under 8 veckor och sker helt via dator/smartphone. Deltagare över 18 år från hela landet är välkomna att anmäla sig.