Svårt att veta om det är patologiskt samlande?

Från och med i år ingår diagnosen patologiskt samlande i den diagnostiska manualen DSM-5. Många av de som stöter på patienter med diagnosen är dock ännu inte bekanta med hur diagnosen ska ställas och hur man kan kan urskilja patologiskt samlande från till exempel samlande som ingår i tvångssyndrom och autismspektrumstörning. Ett mycket användbart hjälpmedel i detta arbete är intervjuformuläret Strukturerad intervju för patologiskt samlande (SIHD) som utarbetats av Alberto Pertusa, Ashley E. Nordsletten, Lorena Fernández de la Cruz och KI:s nye professor David Mataix-Cols. Intstrumentet finns numer bland Rücklabs skattningsskalor och är fritt att användas för kliniker och forskare. Du kan läsa mer om instrumentet här.