Har du tvångssyndrom och vill delta i en behandlingsstudie?

Den behandling som visat sig effektivast mot tvångssyndrom är kognitiv beteendeterapi (KBT).  Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra tankar och beteenden för att kunna må bättre och nå mål man värderar som viktiga.

Att behandlingen sker inom ramen för en studie innebär för dig som behandlingsdeltagare att den är helt gratis.

I studien kommer det att bli aktuellt med ett bedömningsbesök på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Kommer du med i studien kommer du att lottas till antingen internetbehandling eller behandling där du träffar  en psykolog. Det går inte att påverka vilken typ av behandling som du kommer att lottas till.

För att kunna bli aktuell för studien behöver du bland annat:

  • vara folkbokförd i Stockholms län, Södermanlands län eller Upplands län
  • vara minst 18 år
  • lida av tvångstankar och tvångshandlingar
  • ha tid att engagera dig i ditt behandlingsarbete under cirka 14 veckor
  • ha tillgång till dator och internet
  • ha möjlighet att göra praktiska övningar i din egen vardag
  • ha möjlighet att ta dig till Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Intresseanmälan gör du här.