Besväras du av överdriven oro eller ältande?

http://www.orostudien.se

VAD ÄR DETTA FÖR SLAGS STUDIE?

Många människor besväras av överdriven oro och ältande. Oavsett om det rör sig om livsval, förhållanden, pengar, ångest inför sociala situationer, tabutankar om att skada andra, eller generell oro, så är den gemensamma komponenten att man ältar och grubblar oavbrutet och har svårt att komma framåt i sina tankegångar. Hjärnan kör fast helt enkelt.

Eftersom många människor upplever att dessa grubblerier ställer till det och sänker livskvaliteten, så vill vi testa om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa människor att sluta oroa och grubbla. Studien är en s.k. randomiserad studie. Rent konkret innebär det att 90% av deltagarna får en av två KBT-behandlingar direkt. De resterande 10% får behandling efter 10 veckor.

VILKA FÅR DELTA?

Studien vänder sig till vuxna personer som besväras av överdriven oro och ältande, och som är mantalsskrivna i Sverige. Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling och kunna arbeta med behandlingen ungefär en timme per dag. För att kunna delta behöver man uppnå en viss grad av oros- och ältandesymptom och inte vara för deprimerad. Man får heller inte ha någon historik av bipolär sjukdom eller psykotiska symptom. Personer med överdriven alkohol- och droganvändning, samt vissa andra psykiatriska symptom, kan heller inte delta i denna studie.

HUR SER ANMÄLNINGSFÖRFARANDET UT?

Det första du gör är en intresseanmälan. Du kommer då få ett mail med instruktioner om hur du loggar in i plattformen. När du loggar in kommer du att få besvara några formulär. Syftet med dessa formulär är att vi ska kunna få en bild över hur din problematik ser ut, och om du bedöms vara lämplig för studien. Om du bedöms som lämplig kommer vi att kontakta dig för en fördjupad telefonintervju under januari. Behandlingen beräknas starta i februari. Om du inkluderas till behandlingen beräknas denna att börja i februari. Om du inte bedöms som lämplig kommer du att bli meddelad om detta antingen via telefon eller mail.

HUR SER BEHANDLINGEN UT?

Internetförmedlad KBT är en steg-för-steg behandling som består av textmaterial och övningar att jobba med på egen hand hemma. Du jobbar med behandlingen i en krypterad plattform där du också har kontakt med en psykolog via internet som hjälper dig genom behandlingsprogrammet, och som svarar inom 24 timmar.

HUR KONTAKTAR MAN STUDIEANSVARIGA?

Ansvarig prövare är Erik Andersson, mail: Erik.m.andersson@ki.se telefon: 08-524 824 46

Annons nedan för utskrift:

annons5

 

One thought on “Besväras du av överdriven oro eller ältande?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s