Student award

More research is needed on the OCD spectrum disorders. To reward students who are interested in this area the Rück Research Lab is giving out an award for best thesis written in the field. At the moment only Swedish students are eligible for the award.  

Mer forskning behövs kring OCD-spektrumstörningar. För att premiera studenter som intresserar sig för detta område delar Christian Rücks forskargrupp vid Karolinska Institutet ut pris för bästa uppsats/examensarbete skriven inom området.

Vinnarna 2013 var Gustaf Brander och Per Söderholm.

Priset består av en utmärkelse samt deltagande i valfri Karolinska OCD Master Class. Vid Karolinska OCD Master Class håller några av de världsledande namnen inom behandling och forskning av OCD-spektrumstörningar workshop.

Uppsatsen ska vara skriven under 2013 – 2014, på kandidat-, magister- eller masternivå. Uppsatser kan nomineras av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. Kravet är att arbetet på något sätt behandlar OCD-spektrumstörningar, det vill säga, på något sätt berör diagnoserna tvångssyndrom, hoarding, dysmorfofobi, skin picking eller trichotillomani.  För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen krävs en kort motivering till nomineringen, dessutom ska ett exemplar av uppsatsen bifogas. Sista anmälningsdag är den 1 juli 2014.

Juryn består av externa sakkunniga. Uppsatserna kommer att bedömas utifrån originalitet, relevans för området samt vetenskaplig kvalitet. Den vinnande uppsatsen kommer att tillkännages i september 2014.

Nomineringen samt bifogad uppsats skickas till jesper.enander@ki.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s