Jesper Enander from our lab awarded for best master thesis by BTF!

Jesper Enander (right)

The Swedish Association for Behavioral Therapy (Beteendeterapeutiska föreningen) honored Jesper Enander and Per Andrén the award for the best Master Thesis in 2011! And the best master thesis resulted in this paper out of our lab. Congrats Jesper and Per!

One thought on “Jesper Enander from our lab awarded for best master thesis by BTF!

  1. Låt oss inte glömma bort det faktum att den vinnande uppsatsen kommer från Institutionen för psykologi, Uppsala universitet där Jesper och Per var studenter då uppsatsen skrevs. Det var alltså inte den publicerade studien som vann priset även om den naturligtvis har stora likheter med uppsatsen. Jag ser det hela som ett exempel på ett lyckat samarbete mellan våra institutioner.

Comments are closed.