Artikelserie om OCD i SvD

En ny artikelserie om OCD startar i Svenska Dagbladet idag. Läs en intervju med Christian Rück om tvång här. Bland annat tas de lovande resultaten av internetbehandling för OCD upp.