Vad är BDD / dysmorfofobi?

Dysmorfofobi, på engelska kallat Body Dysmorphic Disorder (BDD), är ett tillstånd där man är så missnöjd med specifika delar av sitt utseende att det blir ett handikapp. Ibland kallas det också inbillad fulhet och det man då menar med “inbillad” är att den defekt som man själv ser inte kan uppfattas av andra. BDD är inte samma sak som att känna sig lite oattraktiv eller tjock, här är man istället upptagen av att t ex ens näsa är så groteskt ful att man inte kan visa sig för andra. Att andra säger till en att man ser normal ut brukar inte hjälpa. Ofta förekommer ritualer för att dölja sin “defekt” eller att man speglar länge sig för att se om man ser OK ut.

BDD är vanligt, ca 1-2 % av befolkningen lider av sjukdomen.

Vi har startat en behandlingstudie där vuxna i hela Sverige kan delta. Studien pågår just nu och anmälan är stängd. KBT är annars rekommenderad behandling och du kan söka till din psykiatriska öppenvårdsmottagning för att få hjälp.