Hjärta: Vi söker psykolog för ny spännade studie

Psykolog sökes till forskningsprojekt om KBT vid hjärtbesvär

 

I ett samarbete mellan Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Hjärtkliniken vid Karolinska Sjukhuset planeras ett forskningsprojekt med målet att ta fram och utpröva psykologisk behandling (KBT) för vuxna som besväras av förmaksflimmer. Behandlingen kommer att hjälpa patienterna att vidga sin beteenderepertoar och minska sin rädsla för ofarliga symtom i bröstet. Vi söker en legitimerad psykolog som kommer att genomföra en första pilotstudie. Tjänsten innebär att ta fram en behandlingsmanual baserad på tidigare kunskaper i forskningsgruppen om behandling av paniksyndrom och irritable bowel syndrome samt utpröva denna manual för en mindre grupp patienter med förmaksflimmer. Pilotprojektet beräknas ta 6 månader och kommer bedrivas på deltid. Visar projektet goda resultat kommer anslag sökas för ytterligare projekt och doktorandstudier kan då bli aktuella.

Du som söker bör ha följande kvalifikationer:

  • KBT-inriktning med betoning på beteendeterapi och exponering
  • Erfarenhet av att arbeta med KBT, gärna inom somatisk vård
  • Stor förmåga till självständigt arbete och att leda projekt
  • Intresserad av forskningsarbete och ambition att genomföra doktorandstudier
  • God förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska

Du bör dessutom ha en tjänst med möjlighet till tjänstledighet på deltid (40-50%) under projektperioden som beräknas pågå september 2014 till och med februari 2015. Viss flexibilitet vad gäller tjänstgöringsgrad i projektet under denna tid kan vara gynnsam.

Projektet sker i en aktiv forskningsmiljö där studier på KBT för olika ångestsyndrom och somatiska diagnoser bedrivs. Projektet leds av Brjánn Ljótsson, leg psykolog, med dr; Frieder Braunschweig, överläkare, kardiolog, docent; och Christian Rück, överläkare, psykiater, docent. Arbetet kommer att genomföras i tätt samarbete med Helga Skúladóttir, leg läkare, ST-läkare i kardiologi och doktorand.

Skicka CV samt personligt brev, skrivet på engelska, till brjann.ljotsson@ki.se. Sista ansökningsdatum är 11/5.