Internet-KBT för tvångssyndrom och dysmorfofobi i reguljär vård

Nu finns internet-KBT för tvångssyndrom (OCD) och dysmorfofobi (BDD) tillgängligt för vuxna personer i hela Sverige!

Vi har utvecklat och utvärderat dessa behandlingar i flera vetenskapliga studier sedan 2011 (OCD) respektive 2014 (BDD) och funnit att de fungerar bra vid båda tillstånden. Det slutgiltiga målet har alltid varit att fler patienter ska få tillgång till effektiv behandling och vi är stolta över att ha nått fram till den här punkten.

Lina Lundström är den person som varit projektledare för implementeringen i reguljär vård och det är tack vare hennes ihärdiga arbete som behandlingarna nu finns tillgängliga.

Instruktioner för egenanmälan till behandlingen

Boende i Stockholms län kan logga in via Vårdguidens e-tjänster för att anmäla sitt intresse för behandling.