Internet-KBT för tvångssyndrom och dysmorfofobi i reguljär vård

Nu finns internet-KBT för tvångssyndrom (OCD) och dysmorfofobi (BDD) tillgängligt för vuxna personer i hela Sverige!

Vi har utvecklat och utvärderat dessa behandlingar i flera vetenskapliga studier sedan 2011 (OCD) respektive 2014 (BDD) och funnit att de fungerar bra vid båda tillstånden. Det slutgiltiga målet har alltid varit att fler patienter ska få tillgång till effektiv behandling och vi är stolta över att ha nått fram till den här punkten.

Lina Lundström är den person som varit projektledare för implementeringen i reguljär vård och det är tack vare hennes ihärdiga arbete som behandlingarna nu finns tillgängliga.

Instruktioner för egenanmälan till behandlingen

Boende i Stockholms län kan logga in via Vårdguidens e-tjänster för att anmäla sitt intresse för behandling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s