Anmälan till studie om hälsoångest

Oroar du dig väldigt mycket över din hälsa?

Vill du på egen hand jobba med ett digitalt verktyg för att hitta sätt att hantera den här oron?

Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som besväras av hälsoångest. 

Med hälsoångest menas: 

  • En stark och ihållande rädsla för att vara eller bli allvarligt sjuk
  • Rädslan är överdriven i förhållande till den verkliga risken och medför stort lidande eller begräsning i vardagen
  • Rädslan leder till olika strategier såsom att söka information om sjukdomar, kontroll av kroppen eller undvikanden av aktiviteter.

Studien pågår under 8 veckor och sker helt via dator/smartphone. Deltagare över 18 år från hela landet är välkomna att anmäla sig.

Läs mer / gör intresseanmälan på: https://egenvard.webcbt.se/registration/16644

Kontakt:
Projektledare: Susanna Österman, leg psykolog och doktorand
susanna.osterman@ki.se, 0708842418

Ansvarig forskare: Martin Kraepelien, leg psykolog och med dr. 
martin.kraepelien@rucklab

English translation: We are now including participants for a study testing a digital self-care program for people suffering from health anxiety. Project manager is Susanna Österman, PhD student in our research group.