Uppsats om patologisk samlande

Från Institutionen för Social arbete vid Stockholms Universitet kommer en intressant uppsats av Annika Klein och Tove Lofterud om utmaningarna vid patologisk samlande / hoarding. Läs den här: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:723723