Ny studie öppen för anmälningar: Internetförmedlad KBT för ungdomar med tvångssyndrom

journal.pone.0100773.g002Nu öppnar anmälan för studien av internetbehandling av tvångssyndrom (OCD) för 12-17 åringar. Pilotstudien visade mycket bra resultat. Läs mer på http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Forskning/BIP/Delta-i-studier/Studie-om-tvangssyndrom/