Vi söker en psykolog för banbrytande forskning och klinik

Vår forskningsgrupp söker i samarbete med Mottagningen för Tvångssyndrom, Psykiatri Sydväst en psykolog för att driva vidare forskningen kring internetbaserad KBT för OCD. Behandlingen har redan testats med god effekt i flera studier men vi vill nu göra en studie där iKBT jämförs med individuell KBT i klinik. Tjänsten är en kombinerad forsknings/kliniktjänst där kliniktjänstgöringen är på Mottagningen för Tvångssyndrom, en mottagning som just nu är inne i en expansiv fas. I forskningsdelen handleds du av Dr. Erik Andersson, Docent Christian Rück och Professor David Mataix-Cols. Detta är, för att uttrycka det ödmjukt, en chans att delta i den absoluta framkanten och om allt går bra så är en doktorandtjänst en senare möjlighet.

Läs mer: http://jobb.sll.se/Annonssida/?refnr=SLSO-14-64042&forvaltning=5&category=3&subcategory=81