Ny studie: Olfactory reference syndrome

Är du rädd för att andra tycker du luktar illa?

Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen?

I sådana fall kan det vara så att du lider av olfactory reference syndrome (ORS). En person med ORS besväras av återkommande och påträngande tankar om att något är fel med den egna lukten, trots försäkringar från andra om att så inte är fallet. Ofta försöker man dölja eller kontrollera den egna lukten vilket upptar mycket tid.

Vi på Rück lab genomför tillsammans med Psykiatri Sydväst nu en studie där vi testar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för att minska det lidande som personer med ett starkt missnöje över den den egna lukten.

Typiska kännetecken vid ORS:

  • En stark upptagenhet om tron att man avger äcklig eller frånstötande lukt (som inte uppfattas av andra)
  • Upptagenheten kvarstår trots försäkringar att lukten inte uppfattas av andra
  • Upprepade försök att dölja upplevd lukt eller kontrollbeteenden för att inte lukta
  • Tankarna och rädslan för att lukta illa orsakar lidande och/eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

Läs mer om studien och anmäl dig på: http://internetpsykiatri.se/behandling/ors/