Anmälan öppen till studie ORS-studien

Är du rädd att andra tycker att du luktar illa? Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen? I sådana fall kan det vara så att du lider av Olfactory Reference Syndrome (ORS).

Nu startar vi en ny behandlingsstudie av internetförmedlad psykologisk behandling för personer med oro kring att lukta illa. I dagsläget finns ingen tillgänglig psykologisk behandling för ORS. Studien är den första av sitt slag.

Läs mer och anmäl dig här.

English translation: We are now opening the registration for our Olfactory Reference Syndrome (ORS), testing a new internet-delivered treatment for people with preoccupation with worry about smelling bad. Currently, there is no available psychological treatment for ORS, the study is the first of its kind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s