Kick-off meeting for Swedish OCD Genetics project at Hesselby Slott

IMG_3002.jpg

English summary

During March 16th & 17th, clinicians and researchers from across Sweden gathered at Hesselby Slott to facilitate the launch of a big OCD genetics project. The goal is to gather DNA from 5000 Swedish pediatric and adult patients in order to gain new insights regarding the etiology of OCD and related disorders. The event was organized by Assoc. Prof. Christian Rück & Prof. David Mataix-Cols, principal investigators in the project.

Special guest Associate Professor Jim Crowley (University of North Carolina) gave an introduction to genetic research in OCD and other psychiatric disorders. Clinicians & researchers from all over Sweden also presented their work on OCD and related disorders.

thumb_IMG_4886_1024

Svenska OCD nätverksmötet 2016

16-17 mars arrangerades ett nätverksmöte för kliniker och forskare inom OCD och relaterade tillstånd. Mötet ägde rum på Hesselby Slott utanför Stockholm med docent Christian Rück och professor David Mataix-Cols som värdar.

Målet för mötet var dels att knyta nya kontakter mellan verksamma inom området och dra lärdomar av varandras arbeten. Nätverksmötet innebar också starten för en stor insamling av genetiska data för patienter med OCD och relaterade tillstånd.

Dag 1: 16 mars

 

De första vårtecknen hade visat sig och mötet började i ett soligt Stockholm. Efter en inledande lunch presenterades programmet och de närvarande blev introducerade i hur insamling av genetiska data går till. Assoc. Prof. Jim Crowley från University of North Carolina presenterade resultat från tidigare forskning på andra psykiatriska tillstånd och kunde självsäkert utlova nya fynd från även detta initiativ! Efter en genomgång av hur datainsamlingen ska gå till rent praktiskt avslutades dagen med middag för alla närvarande.

Presentationer

Jim Crowleys presentation finner du här: Crowley – Genetics in OCD

David Mataix-Cols presentation finner du här: DMC Clinical Data

Dag 2: 17 mars

thumb_IMG_4873_1024

Under mötets andra dag presenterade representanter från de deltagande klinikerna sina arbetsmetoder och projekt.

Per Andrén (BUP OCD och relaterade tillstånd Stockholm): Harmonisering och översättning av skattningsskalor, klinikerskattningar och diagnostiska instrument.

En sammanställning av de rekommenderade instrumenten finner ni här: Harmonisation of measures, version 20160314

Ni finner bilderna från Pers presentation här: Skattningsskalor, Per Andrén

Mia Asplund (Ångestenheten Stockholm): KBT mot trichotillomani och dermatillomani

Ni finner bilderna från Mias presentation här: Mia Asplund PPT-presentation

Mia rekommenderade boken Trichotillomania: An ACT-enhanced Behavior Therapy Workbook som finns att köpa på Amazon

Lisa Lundborg (OCD-programmet Psykiatri Sydväst Stockholm): Olika KBT-format på OCD-programmet

Ni finner bilderna från Lisas presentation här: KBT-format OCD-programmet

Caroline Gromark (BUP OCD och relaterade tillstånd Stockholm): PANS/PANDAS

Ni hittar Carolines presentation här: PANS genetics meeting 160317

Elin Olsson & Matti Cervin (BUP Lund): Kliniskt arbete och pågående forskningsprojekt

Ni hittar Elins & Mattis presentation här: BUP Lund

Kristina Näsström & Isa Vickhoff (Specialistmottagningen BUP Göteborg): Utvärdering av tilläggsbehandling för non-responders av KBT.

Kristinas och Isas presentation finns här: BUP Göteborg

Eva Videnberg (BUP Uppsala): Kliniskt arbete och strategier när sedvanlig behandling inte fungerar

Eva pratade bland annat om samarbeten med OCD-förbundet och hur arbetet i teamet på BUP Uppsala är upplagt. Hon använde inte någon PPT-presentation.

 

Mer resurser

Svenska skattningsskalor, bedömningsinstrument m.m. för OCD och relaterade tillstånd finns tillgängliga på https://rucklab.com/measurements-skalor/