Sofia Jägholm talks about hoarding on TV4 Nyhetsmorgon

Sofia Jägholm participated in TV4 Nyhetsmorgon, Swedish morning news and talk show, and talked about the on-going recruitment to the Joining Forces randomized controlled trial.

The study aims to determine the clinical efficacy of in-home decluttering (delivered by a team from a social service unit) augmentation of group CBT for reducing hoarding severity in adults with hoarding disorder. 

Participants will receive protocol-driven group CBT for HD for 12 weeks. After group CBT, participants are immediately randomized to one of two trial arms. In the experimental arm, participants receive 10 weeks of in-home decluttering. In the waitlist arm, participants receive no intervention but fill out questionnaires with identical procedures as in the intervention group. 

Hoarding disorder is a mental disorder on the OCD-spectrum. It is characterized by significant difficulties of discarding or parting with possessions and strong urges to save and often also strong desires to acquire items. Together, these symptoms result in the accumulation of large amounts of items that are kept in a disorganized manner at home, to the degree that normal use of the space is difficult, causing significant impairment in function. 

Click here to watch the clip online at tv4play (in Swedish).

Är du intresserad av att delta i studien och bor i Stockholms kommun? Läs vidare och anmäl intresse här.

Enkätstudie om problematiskt samlarbeteende under coronapandemin

Har du svårt att göra dig av med saker? Har det påverkats av coronapandemin?

Om du upplever att ditt samlande skapar problem för dig hoppas vi att du vill vara med i vår studie och hjälpa oss fylla i en anonym webbenkät:

https://redcap.link/problematisktsamlande

Vi söker deltagare till en enkätstudie med syfte att undersöka coronapandemins påverkan på personer som har problem med samlande. Samlande kan bland annat bero på samlarsyndrom, vilket kännetecknas av att den drabbade har så stora svårigheter att slänga saker att hemmet blir belamrat och inte kan användas (helt eller delvis). Tillståndet kan leda till flera negativa konsekvenser både på individ- och samhällsnivå.

Eftersom vi inte kan diagnosticera deltagarna via internet använder vi formuleringen problematiskt samlarbeteende i stället för samlarsyndrom. 

Tryck här för att komma till enkäten.

English translation: We are looking for participants to a survey (in Swedish) about problematic hoarding behavior. Hoarding syndrome is characterized by difficulties discarding possessions which leads to cluttering in the home and ultimately to negative consequences on both the individual and the societal level.