Enkätstudie om problematiskt samlarbeteende under coronapandemin

Har du svårt att göra dig av med saker? Har det påverkats av coronapandemin?

Om du upplever att ditt samlande skapar problem för dig hoppas vi att du vill vara med i vår studie och hjälpa oss fylla i en anonym webbenkät:

https://redcap.link/problematisktsamlande

Vi söker deltagare till en enkätstudie med syfte att undersöka coronapandemins påverkan på personer som har problem med samlande. Samlande kan bland annat bero på samlarsyndrom, vilket kännetecknas av att den drabbade har så stora svårigheter att slänga saker att hemmet blir belamrat och inte kan användas (helt eller delvis). Tillståndet kan leda till flera negativa konsekvenser både på individ- och samhällsnivå.

Eftersom vi inte kan diagnosticera deltagarna via internet använder vi formuleringen problematiskt samlarbeteende i stället för samlarsyndrom. 

Tryck här för att komma till enkäten.

English translation: We are looking for participants to a survey (in Swedish) about problematic hoarding behavior. Hoarding syndrome is characterized by difficulties discarding possessions which leads to cluttering in the home and ultimately to negative consequences on both the individual and the societal level.

Ny behandlingsstudie av samlarsyndrom / Hoarding

Vi genomför nu en studie med internetstödd kognitiv beteendeterapi i grupp för samlarsyndrom.

Det är vanligt att samla på sig saker men vissa personer samlar på sig så mycket att deras hem fylls upp. Personer med samlarsyndrom (Hoarding Disorder) behåller avsiktligen sina saker och kan uppleva starkt obehag när de ska göra sig av med dem.

Vid Karolinska Institutet genomförs just nu i samarbete med SLSO en studie där vi testar internetstödd kognitiv beteendeterapi i grupp för samlarsyndrom. För att delta måste du vara minst 18 år. Behandlingen sker i grupp (i Stockholm) och på Internet och förutsätter att du har tillgång till en dator.

Läs mer och anmäl dig på samlarsyndrom.se.