Om utmattningssyndrom i senaste Filter

I senaste numret av magasinet Filter granskas framtagningen av diagnosen utmattningssyndrom. Artikeln ”Brännmärkta  – Diagnosen utmattningssyndrom har främst gynnat en grupp i samhället: vårdbolagen.tar upp den för Sverige unika diagnosen utmattningssyndrom, dess historia och kontrovers. Artikeln kritiserar diagnosens tillblivelse, som skedde utan det vetenskapliga underlag som brukar krävas för nya diagnoser, och även hur den spretiga behandlingen av utmattningssyndrom har blivit en kostsam historia som dragit in stora pengar till vårdbolagen.

Intervjuade i artikeln är bland andra Elin Lindsäter, som pratar om sin forskning på behandling av utmattningssyndrom, och Christian Rück, som kommenterar kritiken mot diagnosen utifrån sin bok Olyckliga i Paradiset (2020). De berättar även om sitt nya forskningsnätverk relaterat till stress och utmattning, samt den nyligen genomförda systematiska litteraturöversikten av samtliga vetenskapliga artiklar om utmattningssyndrom. 

English translation: Elin Lindsäter and Christian Rück are interviewed in the latest edition of Swedish magazine Filter, commenting on the critics of the formation of the Swedish diagnosis “exhaustion disorder”, a Swedish diagnosis called “utmattningssyndrom” that corresponds to clinical burnout.