Characterization of exhaustion disorder

As part of the comprehensive approach towards chronic stress, fatigue and exhaustion disorder (ED), Elin et al. have looked into the qualitative aspects of the condition.

Through an online survey, they interviewed patients diagnosed with ED and healthcare professionals working with these patiens. The aim was to identify outcomes that matter to patients and healthcare professionals.

The study identified various aspects of ED that matter to patiens and clinicians, illustrating the panorama of issues related to the disorder. Hopefully, this is a step to further understand it.

Read the article here.

Illustration of the distribution of categories and subcategories from the qualitative content analysis. 

The research group recently published a review on exhaustion disorder, that indicated that there is limited research on the validity of the diagnosis.

Elin Lindsäter i podden Medicinvetarna

Elin Lindsäter medverkar i senaste avsnittet av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna på tema Utmattningssyndrom: Vad vet vi idag?

Podcasten handlar om utmattningssyndrom, en diagnos som har fortsatt att öka. Elin talar om dess utmaningar, dels när det kommer till den diagnostiska gränssättningen mellan utmattning och depression, och dels att det saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera olika behandlingar.

– De här patienterna lider och behöver hjälp. Men idag saknas underlaget för att veta hur vi bäst kan hjälpa dem, säger Elin Lindsäter.

Avsnittet hittar du i din podd-app eller genom att klicka här.

Photo: Micke Sandström

English translation: Elin Lindsäter talks about the Swedish diagnosis utmattningssyndrom (exhaustion disorder) and its challenges in diagnostics and treatment, in the latest episode of Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna (in Swedish).

Elin Lindsäter receives grant for primary care research

Elin Lindsäter recently received a two-year grant, “clinical postdoc in primary care”!  🎊

The grant is a part of a larger fund announcement within primary care. The SLSO Research, Development and Education commettee (SLSO’s FoUU-kommitté) describes the investment as an effort to strengthen and renew the clinically oriented medical research that improves and develops healthcare, with a focus on the role of primary care in the healthcare system.

Elin Lindsäter is a lic. Psychologist and PhD at Karolinska Institutet. She works at Gustavsberg primary care center where she, along with her clinical research, works with education and implementation of evidence-based treatments for conditions such as depression, anxiety disorders and stress-related disorders. 

Om utmattningssyndrom i senaste Filter

I senaste numret av magasinet Filter granskas framtagningen av diagnosen utmattningssyndrom. Artikeln ”Brännmärkta  – Diagnosen utmattningssyndrom har främst gynnat en grupp i samhället: vårdbolagen.tar upp den för Sverige unika diagnosen utmattningssyndrom, dess historia och kontrovers. Artikeln kritiserar diagnosens tillblivelse, som skedde utan det vetenskapliga underlag som brukar krävas för nya diagnoser, och även hur den spretiga behandlingen av utmattningssyndrom har blivit en kostsam historia som dragit in stora pengar till vårdbolagen.

Intervjuade i artikeln är bland andra Elin Lindsäter, som pratar om sin forskning på behandling av utmattningssyndrom, och Christian Rück, som kommenterar kritiken mot diagnosen utifrån sin bok Olyckliga i Paradiset (2020). De berättar även om sitt nya forskningsnätverk relaterat till stress och utmattning, samt den nyligen genomförda systematiska litteraturöversikten av samtliga vetenskapliga artiklar om utmattningssyndrom. 

English translation: Elin Lindsäter and Christian Rück are interviewed in the latest edition of Swedish magazine Filter, commenting on the critics of the formation of the Swedish diagnosis “exhaustion disorder”, a Swedish diagnosis called “utmattningssyndrom” that corresponds to clinical burnout.

Elin Lindsäter i Stressforskningspodden

Elin Lindsäter medverkar i senaste avsnittet av Stressforskningspodden där hon pratar om psykologisk behandling av stressrelaterade sjukdomar. Deltar gör även Margot Hinzdahl, som fått behandling i en av Elin studier, och filmskaparen Ruben Östlund som pratar om hur psykologisk behandling gestaltas på film. Lyssna här eller i din podd-app.

Elin är psykolog och medicine doktor i forskningsgruppen och arbetar på Gustavsbergs vårdcentral. Hennes forskningsintresse rör framförallt de stressrelaterade sjukdomarna anpassningsstörning och utmattningssyndrom, för vilka det vetenskapliga underlaget för behandlingsrekommendationer fortfarande är bristfälligt och det saknas evidensbaserade behandlingar.

Stressforskningspodden ges ut från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

English translation: Elin Lindsäter, psychologist and PhD, visits the podcast Stressforskningspodden and talks about psychological treatment for stress-related disorders.