In Dagens Nyheter, Hanne Kjöller cites Elin Lindsäter et al.’s scoping review about what we know about exhaustion disorder, in a chronicle about externalizing illness.

Exhaustion disorder is the single most common sick leave diagnosis in Sweden. In other countries it does not even exist.

The disorder was introduced into the Swedish version of ICD-10 in 2005, and still exists only in Sweden. The development of the diagnosis has been criticized by members of the Rück research group, mainly because it lacks the scientific basis that usually is required for a diagnosis to take form.

Since the introduction of the diagnosis, the use of it has increased rapidly. It is today almost as prevalent as depression and currently accounts for more long-term sick-leave reimbursement than any other single diagnosis in the country. Ultimately, both patients and tax payers suffer from our lack of knowledge about the condition.

Click here for the scoping review on exhaustion disorder.

Characterization of exhaustion disorder

As part of the comprehensive approach towards chronic stress, fatigue and exhaustion disorder (ED), Elin et al. have looked into the qualitative aspects of the condition.

Through an online survey, they interviewed patients diagnosed with ED and healthcare professionals working with these patiens. The aim was to identify outcomes that matter to patients and healthcare professionals.

The study identified various aspects of ED that matter to patiens and clinicians, illustrating the panorama of issues related to the disorder. Hopefully, this is a step to further understand it.

Read the article here.

Illustration of the distribution of categories and subcategories from the qualitative content analysis. 

The research group recently published a review on exhaustion disorder, that indicated that there is limited research on the validity of the diagnosis.

Elin Lindsäter i podden Medicinvetarna

Elin Lindsäter medverkar i senaste avsnittet av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna på tema Utmattningssyndrom: Vad vet vi idag?

Podcasten handlar om utmattningssyndrom, en diagnos som har fortsatt att öka. Elin talar om dess utmaningar, dels när det kommer till den diagnostiska gränssättningen mellan utmattning och depression, och dels att det saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera olika behandlingar.

– De här patienterna lider och behöver hjälp. Men idag saknas underlaget för att veta hur vi bäst kan hjälpa dem, säger Elin Lindsäter.

Avsnittet hittar du i din podd-app eller genom att klicka här.

Photo: Micke Sandström

English translation: Elin Lindsäter talks about the Swedish diagnosis utmattningssyndrom (exhaustion disorder) and its challenges in diagnostics and treatment, in the latest episode of Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna (in Swedish).

Om utmattningssyndrom i senaste Filter

I senaste numret av magasinet Filter granskas framtagningen av diagnosen utmattningssyndrom. Artikeln ”Brännmärkta  – Diagnosen utmattningssyndrom har främst gynnat en grupp i samhället: vårdbolagen.tar upp den för Sverige unika diagnosen utmattningssyndrom, dess historia och kontrovers. Artikeln kritiserar diagnosens tillblivelse, som skedde utan det vetenskapliga underlag som brukar krävas för nya diagnoser, och även hur den spretiga behandlingen av utmattningssyndrom har blivit en kostsam historia som dragit in stora pengar till vårdbolagen.

Intervjuade i artikeln är bland andra Elin Lindsäter, som pratar om sin forskning på behandling av utmattningssyndrom, och Christian Rück, som kommenterar kritiken mot diagnosen utifrån sin bok Olyckliga i Paradiset (2020). De berättar även om sitt nya forskningsnätverk relaterat till stress och utmattning, samt den nyligen genomförda systematiska litteraturöversikten av samtliga vetenskapliga artiklar om utmattningssyndrom. 

English translation: Elin Lindsäter and Christian Rück are interviewed in the latest edition of Swedish magazine Filter, commenting on the critics of the formation of the Swedish diagnosis “exhaustion disorder”, a Swedish diagnosis called “utmattningssyndrom” that corresponds to clinical burnout.

Rücklab 2021 summary

Today we had the last research group meeting of the year, the first one in a long while in person at Psykiatri Sydväst. We summarized the year that has gone by and looked ahead to 2022.

This year, new research tracks have been added to the group. In addition to OCD and related disorders, we now work with projects about “exhaustion disorder” (Swedish diagnosis utmattningssyndrom), trauma and suicide.

Apart from this, the research group’s members ongoing projects involve:

  • Trichotillomania and skin-picking disorder
  • Body dysphoric disorder, focused on dissatisfaction of genitals
  • Hoarding disorder
  • Tics and tourettes
  • Internet delivered psychological treatment
  • Statistical modelling
  • Genetics and microbiome in patients with OCD
  • Transcranial magnetic stimulation for major depression
  • Deep brain stimulation for OCD

The group is now extensive and well equipped for exciting new research!

Om psykoterapi, pandemi och utmattning – Christian Rück gästar podden Sinnessjukt

Christian Rück – psykiatriker, professor och forskargruppsledare – gästar de senaste två avsnitten av podcasten Sinnessjukt av Christian Dahlström. I avsnitten avhandlas allt från internetpsykiatri och den brittiska IAPT-modellen till diagnosen utmattningssyndrom, kritiken mot processen bakom den samt lovande studier med KBT-behandling mot utmattning.

Dessutom får han svara på frågan vilka forskningsområden han tycker är de mest under- respektive överskattade.

Avsnitten finns att lyssna på där poddar finns, eller i webbläsaren här och här!

English translation: Christian Rück, psychiatrist, professor and research group leader, is participating in the Swedish podcast Sinnessjukt, talking about internet psychiatry, the IAPT model and the Swedish diagnosis “exhaustion disorder”.

Elin Lindsäter i Stressforskningspodden

Elin Lindsäter medverkar i senaste avsnittet av Stressforskningspodden där hon pratar om psykologisk behandling av stressrelaterade sjukdomar. Deltar gör även Margot Hinzdahl, som fått behandling i en av Elin studier, och filmskaparen Ruben Östlund som pratar om hur psykologisk behandling gestaltas på film. Lyssna här eller i din podd-app.

Elin är psykolog och medicine doktor i forskningsgruppen och arbetar på Gustavsbergs vårdcentral. Hennes forskningsintresse rör framförallt de stressrelaterade sjukdomarna anpassningsstörning och utmattningssyndrom, för vilka det vetenskapliga underlaget för behandlingsrekommendationer fortfarande är bristfälligt och det saknas evidensbaserade behandlingar.

Stressforskningspodden ges ut från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

English translation: Elin Lindsäter, psychologist and PhD, visits the podcast Stressforskningspodden and talks about psychological treatment for stress-related disorders.

Ögat på stressforskning: från forskning till praktik

Välkommen till Stockholm Stress Collaboratives digitala konferens fredag 16 april 2021, kl. 8.45 – 15.30.

Konferensen ger en inblick i det senaste inom stressforskningen. Det blir en dag med intressanta forskningsöversikter och panelsamtal med experter inom området.

Se hela konferensen live här.
Tryck här för program.

Dela/sprid gärna informationen i ditt nätverk.

Varmt välkomna önskar, 

Stockholm Stress Collaborative
Julia Åhlin
Elin Lindsäter
Frank Svärdman
Shireen Sindi

English translation: Stockholm Stress Collaborative is inviting to a live streamed conference about the latest in stress research. The conference is april 16 and will be held i Swedish.