Review and debate on exhaustion disorder

Recently, a number of members of the research group together with colleagues from the Stress Research Institute at Stockholm University, published a scoping review on exhaustion disorder where they gathered all empirical studies of exhaustion disorder. The review showed that the existing state of knowledge is scarce and the authors concluded that more research is needed to build a solid knowledge base for exhaustion disorder.

Today, May 13th, the authors also debated the subject in Dagens Nyheter “The exhausted must have access to the right care” (in Swedish), highlighting the fact that new criteria are being developed without first being scientifically evaluated, arguing that there is a great risk for unsafe care and unneccesary suffering for the patients.

The authors are Elin Lindsäter, Frank Svärdman, John Wallert, Ekaterina Ivanova, Anna Söderholm, Robin Fondberg, Gustav Nilsonne, Simon Cervenka, Mats Lekander and Christian Rück. They are affiliated to Karolinska Institutet, Stress Research Institute at Stockholm University and the new in-formal research network Stockholm Stress Collaborative.

Click here for the review Exhaustion Disorder: A Scoping Review of Research on a Recently Introduced Stress.

Click here for the debate article.

Elin Lindsäter i podden Medicinvetarna

Elin Lindsäter medverkar i senaste avsnittet av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna på tema Utmattningssyndrom: Vad vet vi idag?

Podcasten handlar om utmattningssyndrom, en diagnos som har fortsatt att öka. Elin talar om dess utmaningar, dels när det kommer till den diagnostiska gränssättningen mellan utmattning och depression, och dels att det saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera olika behandlingar.

– De här patienterna lider och behöver hjälp. Men idag saknas underlaget för att veta hur vi bäst kan hjälpa dem, säger Elin Lindsäter.

Avsnittet hittar du i din podd-app eller genom att klicka här.

Photo: Micke Sandström

English translation: Elin Lindsäter talks about the Swedish diagnosis utmattningssyndrom (exhaustion disorder) and its challenges in diagnostics and treatment, in the latest episode of Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna (in Swedish).